Πολιτική Απορρήτου

Η ιστοσελίδα tamystikatwnkosmwn.gr χρησιμοποιεί το email σου για να σου στέλνει ενημερώσεις σχετικά με τις παραγγελίες σου.

Για τον σκοπό αυτό είναι απαραίτητο να καταχωρήσουμε το email σου στο σύστημα μας.

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που συμπληρώνεις στο τμήμα χρέωσης και αποστολής για τους σκοπούς:

Επιτυχή ολοκλήρωση της παραγγελίας σου.
Τα στοιχεία σου (όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο) προωθούνται προς την εταιρεία μεταφορών ώστε να παραδοθεί η παραγγελία σου.
Σε περίπτωση παράδοσης παραγγελίας σε τρίτο πρόσωπο, ο χρήστης έχει την πλήρη ευθύνη για την ενημέρωση και την πλήρη συναίνεση του τρίτου προσώπου (παραλήπτη της παραγγελίας) για την κοινοποίηση των προσωπικών του δεδομένων. Η σελίδα tamystikatwnkosmwn.gr είναι υπεύθυνη να διαφυλάξει τα προσωπικά σου δεδομένα.

Έχετε το δικαίωμα σε περίπτωση κατά την οποία θεωρείτε ότι η επεξεργασία που γίνεται δεν είναι σύμφωνη με τα ανωτέρω να αναζητείτε την προστασία της Αρχής Προσωπικών Δεδομένων και να ζητήσεις να διαγράψουμε ή να μεταβάλλουμε τα δεδομένα σου. Είμαστε υποχρεωμένοι σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ για την Προστασία των Γενικών Προσωπικών Δεδομένων να σε ενημερώσουμε για αυτό το δικαίωμα. Έχετε την δυνατότητα να επικοινωνείτε όποτε επιθυμείτε με την εταιρεία ώστε να ενημερωνόσαστε σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα στο email info@tamystikatwnkosmwn.gr